VayGap hoạt động như thế nào?

Khoản vay chắc chắn được duyệt nếu bạn?

Trong độ tuổi từ 18 – 60 tuổi?

Bạn là công dân Việt Nam?

Bạn có CMND/CCCD còn hiệu lực?

Bạn có tài khoản ngân hàng còn hiệu lực?